Medezeggenschapsraad

Er zijn diverse partijen betrokken bij een school: personeel werkt er, leerlingen krijgen er les en ouders willen dat hun kind goed onderwijs krijgt. En natuurlijk is er het bestuur waar de school onder valt. 

In de medezeggenschapsraad hebben ouders en personeel inspraak op het beleid van de school. . De ‘spelregels’ voor de medezeggenschap liggen vast in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) die is ingevoerd in 2007.

De samenstelling van de medezeggenschapsraad
Op dit moment bestaat de medezeggenschapsraad uit de onderstaande personen:

Namens het personeel:

Johan van Hulzen

Ineke Neep

Janine Gosseling (voorzitter)

Namens de ouders:

Karin Doek (penningmeester)

Tino Hidding(secretaris)

Harry Schreur                                                                

De MR is bereikbaar via de email:  mr.debrummelbos@primenius.nl