Oudervereniging

Op alle scholen binnen Primenius zijn de ouders verenigd in een oudervereniging. Statutair hebben de verenigingen tot doel - gelet op de primaire verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van hun kinderen - de samenwerking tussen de ouders en het personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen binnen de school en in verband met de school te bevorderen. Voor de complete statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging kunt u terecht bij de secretaris van de oudervereniging.

De oudervereniging behartigt de belangen van de kinderen op school (in de ruimste zin van het woord). De oudervereniging is praktisch ingesteld en steunt de school met de dagelijkse gang van zaken. Tevens hebben zij een nauw contact met de Medezeggenschapsraad. Signalen, opmerkingen, complimenten en verbeterpunten worden aan de MR doorgegeven. In de praktijk verleent de oudervereniging gedurende het schooljaar ondersteuning bij de uitvoering en organisatie van allerlei schoolactiviteiten.

Zie voor verdere informatie onze schoolgids.
 
Het rekeningnummer van de oudervereniging is: NL 70 RABO 0317605313