Schooladviescommissie

De schooladviescommissie is een klankbord voor de directeur op de hoofdlijnen van het beleid. Leden van de SAC  hebben zitting voor een periode van vier jaar, volgens een rooster van aftreden. Als datum van aftreden geldt 1 augustus.

 
Voor het inwinnen van informatie kunt u contact opnemen met Raymond Rolink (voorzitter).