Over ons

De Brummelbos maakt deel uit van de Stichting Primenius, een Stichting die met 34 scholen bijzonder onderwijs verzorgt aan ongeveer 5000 kinderen in de provincies Groningen en Drenthe. De Stichting heeft 500 personeelsleden (vast en tijdelijk) in dienst.

Naam van de school

Zoals u weet staat brummelbos in ons dialect voor braamstruik. Vooral toen hier nog uitgestrekte heidevelden waren, kwamen ze hier veel voor. Ook nu zijn ze op verschillende plaatsen te vinden. Weerbarstig als ze zijn, bloeien ze ieder jaar weer op. Een struik met doornen maar ook met heerlijke vruchten. Vergelijk dat eens met onze school……… Immer zoals de struik vruchten geeft waarvan wij profiteren, zo geeft de school kennis en vaardigheden aan onze kinderen waardoor ze tot bloei, tot ontplooiing komen.

Het braambos heeft ook een diep religieuze betekenis. In het Oude Testament riep God Mozes via het brandende braambos op leiding te geven aan het joodse volk en het te bevrijden van slavernij. Zo heeft onze school de taak onze kinderen op het pad naar volwassenheid te begeleiden. Het katholiek  geloof is hierbij onze inspiratiebron.
 
Voorgeschiedenis
De Brummelbos is voortgekomen uit de vroegere kleuterschool Het Mierennest en de St. Gerardusschool. In 1982 is gekozen voor de naam R.K. basisschool de Brummelbos. De school had toen 12 lokalen, een gymzaal en een speelzaal. Nu beschikt de school over 14 lokalen, een speelzaal, ict lokaal, een multifunctionele ruimte, personeelskamer en twee ruimten voor IB en schoolarts. De kinderen maken voor de gymlessen gebruik van de gymzaal aan de Semsstraat of de sporthal bij het voetbalveld. De school beschikt over een groot buitenterrein.
 
Situering
De school is gelegen in een rustige wijk van Erica midden in het groen. De ongekend royale speelplaats biedt veel rust en meer dan voldoende speelruimte aan alle kinderen. De naastgelegen, recent gerenoveerde kinderboerderij “De Naoberhoeve” maakt het geheel nog sfeervoller.
 
Schoolgrootte
De directeur is Erik Manning. Per 1 augustus 2016 zijn er naast de directeur nog 13 leerkrachten en een onderwijsassistent werkzaam. Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit twee conciërges en twee schoonmaaksters.

De school start dit schooljaar met ongeveer 200 leerlingen verdeeld over 8 groepen. Gedurende het schooljaar zal het leerlingenaantal nog gaan groeien.
 
Voor verdere informatie over onze school verwijzen we u graag naar onze schoolgids en naar Scholen op de Kaart

Missie & Visie

Missie
Kinderen krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen op sociaal en op cognitief gebied. Ook vinden wij het belangrijk om ons in te zetten voor de wereld om ons heen. Een betere wereld begint bij ons zelf. Voor ieder kind een uitgelezen kans!

Visie
Onze school streeft naar een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van ieder kind, daarom vinden we het belangrijk dat een kind zich bij ons thuis voelt. We willen een veilige school zijn waar kinderen met plezier naar toe gaan. Daarom besteden we aandacht aan leren in al z'n facetten. Het zich thuis voelen van de kinderen zien we in het licht van onze algemeen christelijke visie op mens en maatschappij. We willen dit uitdragen in onze levenshouding, in de omgang met elkaar en in de inhoud van het onderwijs op school.

Het zou vreemd zijn als school en maatschappij naast elkaar zouden staan zonder elkaar te beïnvloeden. De ontwikkeling van de school wordt beïnvloed door de veranderingen die in de maatschappij optreden. We gaan daar flexibel mee om.

Onderwijs is een absolute noodzaak om in onze maatschappij te kunnen functioneren. Onze basisschool heeft onder meer tot doel om leerlingen voor te bereiden op deelname aan de maatschappij. De voorbereiding houdt tevens in dat de leerlingen sociaal zelfstandig, weerbaar en verantwoordelijk zijn voor eigen handelen. Ze hebben een open respectvolle houding naar anderen in onze samenleving, ongeacht leeftijd, afkomst, seksuele geaardheid (wel overwogen) en/of handicap, naar andere volkeren en culturen.

Bovendien is onderwijs een middel om opvattingen, waarden, overtuigingen en gevoelens die onze school waardevol acht, over te dragen. Heel belangrijk vinden wij dat de ouders/ verzorgers in dit proces meedenken en ook meepraten, maar dat de deskundigheid van het team van doorslaggevende betekenis zal moeten zijn. Een goede afstemming van aanpak op school en thuis is hierbij van groot belang.

Lees verder »

Identiteit

Levensbeschouwelijke identiteit
Onze school is geen school voor alleen katholieke kinderen, maar een katholieke school voor alle kinderen. We geven daaraan inhoud door o.a. de samenwerking met de parochie, gebed en vieringen, Eerste Heilige Communie en door onze (religieuze) opstelling. Dit houdt ook in dat catechese als vast onderdeel op ons lesrooster voorkomt. Juist in die lessen proberen we de kinderen de waarde te leren van het met elkaar leven op deze wereld.

Kinderen willen we leren om deze wereld om hun heen door een positieve bril te zien. Uitgaan van kansen en niet alleen van bedreigingen, een zoektocht naar wat wel en niet kan. Het kind in ontwikkeling moet die ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Kinderen emotioneel laten groeien door hun succeservaringen te laten beleven. Een gezonde spanning tussen ideaal en de praktijk van alledag.

Ieder mens is uniek. We willen de kinderen leren dat ze vanuit eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden een bijdrage kunnen leveren aan deze wereld. Gezamenlijk leven, beleven en vieren vinden we belangrijk.

Voor onze identiteitsvisie klik hier.

Lees verder »

Geloof

Godsdienst of levensovertuiging; Als uw kind verplichtingen hieromtrent moet vervullen, hoeft het niet naar school. U moet dit minstens 2 dagen van tevoren aan de school melden.

 

Lees verder »