Identiteit

Levensbeschouwelijke identiteit 

Onze school is geen school voor alleen katholieke kinderen, maar een open, katholieke school voor alle kinderen. We werken met de methode Trefwoord. Trefwoord is een methode voor levensbeschouwing op de basisschool. Centraal in Trefwoord staat de leefwereld van kinderen. In de klas worden er Bijbel-verhalen verteld, wordt er gezongen en met elkaar gepraat over levensbeschouwelijke thema’s. Daarnaast hebben we een samenwerking met de parochie en houden we vieringen in de kerk.  

We willen kinderen leren om de wereld om hun heen door een positieve bril te zien. Waarbij we uitgaan van kansen in plaats van bedreigingen. Onze kinderen zijn in ontwikkeling en moeten de ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. We willen de kinderen (zelf)vertrouwen geven en ze emotioneel laten groeien door ze succeservaringen te laten beleven.  

Ieder mens is uniek. We willen de kinderen leren dat ze vanuit eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden een bijdrage kunnen leveren aan de wereld. Gezamenlijk leven, leren, beleven en vieren vinden we belangrijk.