Identiteit

Levensbeschouwelijke identiteit
Onze school is geen school voor alleen katholieke kinderen, maar een katholieke school voor alle kinderen. We geven daaraan inhoud door o.a. de samenwerking met de parochie, gebed en vieringen, Eerste Heilige Communie en door onze (religieuze) opstelling. Dit houdt ook in dat catechese als vast onderdeel op ons lesrooster voorkomt. Juist in die lessen proberen we de kinderen de waarde te leren van het met elkaar leven op deze wereld.

Kinderen willen we leren om deze wereld om hun heen door een positieve bril te zien. Uitgaan van kansen en niet alleen van bedreigingen, een zoektocht naar wat wel en niet kan. Het kind in ontwikkeling moet die ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Kinderen emotioneel laten groeien door hun succeservaringen te laten beleven. Een gezonde spanning tussen ideaal en de praktijk van alledag.

Ieder mens is uniek. We willen de kinderen leren dat ze vanuit eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden een bijdrage kunnen leveren aan deze wereld. Gezamenlijk leven, beleven en vieren vinden we belangrijk.

Voor onze identiteitsvisie klik hier.