Missie & Visie

Missie
Kinderen krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen op sociaal en op cognitief gebied. Ook vinden wij het belangrijk om ons in te zetten voor de wereld om ons heen. Een betere wereld begint bij ons zelf. Voor ieder kind een uitgelezen kans!

Visie
Onze school streeft naar een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van ieder kind, daarom vinden we het belangrijk dat een kind zich bij ons thuis voelt. We willen een veilige school zijn waar kinderen met plezier naar toe gaan. Daarom besteden we aandacht aan leren in al z'n facetten. Het zich thuis voelen van de kinderen zien we in het licht van onze algemeen christelijke visie op mens en maatschappij. We willen dit uitdragen in onze levenshouding, in de omgang met elkaar en in de inhoud van het onderwijs op school.

Het zou vreemd zijn als school en maatschappij naast elkaar zouden staan zonder elkaar te beïnvloeden. De ontwikkeling van de school wordt beïnvloed door de veranderingen die in de maatschappij optreden. We gaan daar flexibel mee om.

Onderwijs is een absolute noodzaak om in onze maatschappij te kunnen functioneren. Onze basisschool heeft onder meer tot doel om leerlingen voor te bereiden op deelname aan de maatschappij. De voorbereiding houdt tevens in dat de leerlingen sociaal zelfstandig, weerbaar en verantwoordelijk zijn voor eigen handelen. Ze hebben een open respectvolle houding naar anderen in onze samenleving, ongeacht leeftijd, afkomst, seksuele geaardheid (wel overwogen) en/of handicap, naar andere volkeren en culturen.

Bovendien is onderwijs een middel om opvattingen, waarden, overtuigingen en gevoelens die onze school waardevol acht, over te dragen. Heel belangrijk vinden wij dat de ouders/ verzorgers in dit proces meedenken en ook meepraten, maar dat de deskundigheid van het team van doorslaggevende betekenis zal moeten zijn. Een goede afstemming van aanpak op school en thuis is hierbij van groot belang.