Schooljaarplan

Het Schoolondernemingsplan (zie het betreffende kopje) bevat een meerjarenplanning. Hierdoor kunt u over een periode van vier jaar per jaar zien wat de plannen van de school zijn.