Op de Brummelbos hanteren we een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school blijven eten. De kinderen eten in het eigen klaslokaal samen met de eigen leerkracht. Na het eten gaan de kinderen buitenspelen. Ons plein is verdeeld in drie gedeeltes. We hebben het kleuterplein. Hier spelen alleen de kinderen uit groep 1 en 2. Daarnaast hebben we het lage plein (plein kant Omhaal) en het hoge plein (plein kant Kerklaan). Tijdens de pauze houden er altijd drie teamleden pleinwacht. Op ieder gedeelte van het plein is een pleinwacht aanwezig.