Op de Brummelbos hanteren we een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school blijven eten. De kinderen eten in hun eigen klaslokaal samen met de eigen leerkracht. Na het eten gaan de kinderen buitenspelen. Ons plein is verdeeld in drie gedeeltes. We hebben het kleuterplein, hier spelen alleen de kinderen uit groep 1/2. Daarnaast hebben we het lage plein (kant Omhaal) en het hoge plein (kant Kerklaan). Tijdens de pauze is er op iedere gedeelte een pleinwacht aanwezig.